Nieuws

Juni 2020
Sinds 1 januari 2019 wordt de GLI vergoed vanuit de basis zorgverzekering.
Het is nu anderhalf jaar later en er wordt nog veel te weinig gebruik van gemaakt, terwijl de erkenning voor nut en noodzaak er steeds meer is.

Op 22 juni 2020 riep de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) op te komen tot een landelijk dekkend netwerk ter bevordering van een gezonde leefstijl.
De NZA roept zorgverzekeraars, zorggroepen en huisartsen op om al het mogelijke te doen om van de GLI een succes te maken.

Link naar de NZA oproep

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Januari 2019
Deze website is sinds 1 januari 2019 in de lucht.

Aanleiding is de erkenning in 2018 van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) CooL door het RIVM én opname van CooL in de basiszorgverzekering met ingang van 2019.

In het bedrijfsleven krijgt een gezonde leefstijl al langere tijd aandacht in het kader van duurzame inzetbaarheid van werknemers.
In de loop van 2019 zal leefstijlcoaching ook meer haar weg gaan vinden in de gezondheidszorg.

In april 2019 gaat het CooL programma van start in Amersfoort.