Nieuws

Deze website is sinds 1 januari 2019 in de lucht.

Aanleiding is de erkenning in 2018 van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) CooL door het RIVM én opname van CooL in de basiszorgverzekering met ingang van 2019.

In het bedrijfsleven krijgt een gezonde leefstijl al langere tijd aandacht in het kader van duurzame inzetbaarheid van werknemers.
In de loop van 2019 zal leefstijlcoaching ook meer haar weg gaan vinden in de gezondheidszorg.

In april 2019 gaat het CooL programma van start in Amersfoort.